Kurum içi İletişim

Ekibin kendi içlerindeki “saygı, sevgi, işe bakışları ve sahiplenmeleri” değerlerinin oluşturulması için kuruma fayda sağlamaktadır. Bu eğitimde tüm çalışanları işe dâhil ederek “değerli olduklarını ve fikirlerine önem verildiği” işlenmektedir.