Liderlik ve Motivasyon

Günümüzde Liderlik zor ve başarı odaklı olma zorunluluğundaki kavramdır. Bu kavramın daha efektif kullanılması ve ekibin sürekli motive durumda olması başarı odaklılığını oluşturmaktadır. Bu eğitimde en önemli faktör “yeteri kadar isteklendirme” veren ve isteklendirme ile başarıya ulaşan iyi bir liderin profilinin oluşturulmasını sağlanmasıdır.