Problem Çözme ve Karar Verme

Kurumun günlük, aylık ve yıllık hedeflerinin realizesi için yapmış olduğu planlamaların dönemsel kontrolleri gerektiği ve yeni stratejiler belirlenmesi için gerekli süreçlerin, olası sorunların ve risklerin ortadan kaldırılıp çözüme odaklanmasını sağlayan bu eğitim ciddi karlılık oluşturmaktadır.