Yöneticilik Becerileri

Kurumun gidişatında önemli faktör olan yöneticilerin; gündemi yakalamaları, sistematikleri oluşturmaları, strateji ve planlamaları etkin uygulayabilmeleri, ekibi yönetmenin önemini kanıksamaları için fayda sağlamaktadır.